Posts

Showing posts from July, 2016

பார்த்திபன் கனவு 62 -புதினம் - மூன்றாம் பாகம் - அத்தியாயம் 25 - வள்ளி சொன்ன சேதி.

பார்த்திபன் கனவு -புதினம் -61- மூன்றாம் பாகம் - அத்தியாயம் 24 - பொன்னன் பிரிவு .

மனிதனும் நட்சத்திரப் பயணங்களும் -அறிவியல்- பாகம் 17 -கருந்துளைகள் 09 - 12.