Posts

Showing posts from September, 2013

மாமலையும் ஓர் கடுகாம் -இலக்கியம்.

யார் இந்த களப்பிரர்கள்?வரலாறு -பாகம் - பாகம் 03 -களப்பிரர்களும் தமிழ் மொழி வளர்ச்சியும்.

இந்து மதம் எங்கே போகிறது?மெய்யியல் - பாகம்11- 16.

யார் இந்த களப்பிரர்கள்?- வரலாறு -பாகம் 02.

யார் இந்தக் களப்பிரர்கள் ? வரலாறு -பாகம் 01

லான்ட்மாஸ்ரர்-பத்தி.

பசியாறல்-கவிதை.

ஓய்ந்த மழை-கவிதை.