Posts

Showing posts from October, 2013

பிரபஞ்ச கானம்-சிறுகதை -மௌனி.

யார் இந்தக் களப்பிரர்?-வரலாறு- பாகம் 07.

யார் இந்தக் களப்பிரர் ?-வரலாறு- பாகம் 06.

இந்து மதம் எங்கே போகிறது?-மெய்யியல் -பாகம்- 17- 22.

உங்கள் எதிர்கால மனைவியின் பெயரை அறிய வேண்டுமா?-கட்டுரை.

யார் இந்தக் களப்பிரர்? - வரலாறு -பாகம் 05 -களப்பிரர்கள் செய்த தவறு.